Zgodnie z art. 13. RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ENTRE s.c. Wojciech Gębuś, Łukasz Gazda z siedzibą: ul. Czajkowskiego 45, 38-400 Krosno, NIP: 684-238-87-75 REGON: 180019528Cele przetwarzania danych osobowych:

  1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
  4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. d RODO):


Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.


Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ENTRE s.c. Wojciech Gębuś, Łukasz Gazda:

  • partnerzy handlowi,
  • firmy windykacyjne,
  • banki,
  • operatorzy pocztowi,
  • przewoźnicy - firmy archiwizujące dokumenty,
  • świadczące usługi techniczne, informatyczne.


Gdy uzna Pan/Pani, iż ENTRE s.c. Wojciech Gębuś, Łukasz Gazda jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pani/Pana dane nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Polityka cookies:

Podmiotem zamieszczającym na przeglądarce internetowej Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu drzwiklamki.pl - ENTRE s.c. Wojciech Gębuś, Łukasz Gazda, z siedzibą: ul. Czajkowskiego 45, 38-400 Krosno.

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies zwane też ciasteczkami używane są przez prawie każdą stronę internetową. Są to niewielkie pliki (zwykle tekstowe), w których przeglądarka zapisuję ustawienia Użytkownika. Cookies zawierają pewne dane jak nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz specjalny unikalny numer.

Zalety plików cookies:
Pliki cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, obsługi logowania, przez co nie ma potrzeby ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej kolejnej podstronie serwisu www, obsługi „koszyków zakupowych” oraz do tworzenia statystyk internetowych celem poprawy użyteczności serwisu www.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies:
Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu plików cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Użytkownicy serwisu drzwiklamki.pl mogą we własnym zakresie zmienić ustawienia przeglądarki, które odnoszą się do plików cookies, w tym blokować lub usunąć niechciane "cookies".

W ramach serwisu drzwiklamki.pl stosowane są cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w przeglądarce Użytkownika do czasu wylogowania się lub opuszczenia strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w przeglądarce Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) ze względu na czas przez jaki plik cookie jest umieszczony w przeglądarce Użytkownika: możemy stosować zarówno pliki cookies umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w niej na czas określony lub bez okresu ważności.
b) ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki cookies, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików cookies, w tym pochodzących od firmy Google - więcej>

Operator serwisu drzwiklamki.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach niniejszego sklepu internetowego.